Jaunā Prasmju darba kārtība

Jaunā Prasmju darba kārtība (New Skills Agenda) paredz virkni aktivitāšu, lai sekmētu, ka ES iedzīvotājiem ir pieejamas vajadzīgās apmācības, vajadzīgās prasmes un vajadzīgais atbalsts.  Politikas dokumenta mērķis ir sekmēt pieejamo prasmju labāku izmantošanu un jaunu vajadzīgo prasmju apgūšanu.

Lai to panāktu ir nepieciešams:

  • uzlabot informācijas par prasmēm kvalitāti un nozīmīgumu;
  • darīt prasmes redzamākas un salīdzināmākas;
  • uzlabot prasmju vērtību un informāciju par prasmēm, lai sekmētu labākas karjeras iespēju izmantošanu.

Vairāk informācijas un Jaunā Prasmju darba kārtība pieejama šeit.

BIRDhub strādā arī darba tirgus un prasmju analīzes jautājumiem un aicina ekspertus šajā jomā iesniegt pieteikumu iekļaušanai Baltijas ekspertu datu bāzē.